Praga-Viena-Budapesta - Circuit 2020 Seniori 2
Moldova – Circuit 2020 4
Bavaria si Austria – Circuit 2020 6
Grecia Oferta Family 2020 8
Grecia Circuit 2020 10
Grecia - Oferta Paralia Katerini 2020 12
Grecia - Oferta Shock 2020 14